Home Staging

Home Staging   –   příprava nemovitosti k prodeji nebo pronájmu. Jeho cílem je, aby nemovitost v co nejkratším čase zaujala co nejvíce potencionálních klientů na realitním trhu a prodala se za co nejvyšší cenu.

Home Stager  / konzultant Home Stagingu/ úpravou interiéru i exteriéru  zvyšuje atraktivitu nemovitosti. Snahou úprav je daný interiér odosobnit,  v klientech vzbudit zájem o nemovitost a  vyvolat v nich představu bydlení pro svoje děti, svou rodinu. Vždy se snaží využít nábytek a doplňky daného bytu, přebytečné odstraní a navrhne drobné úpravy.Jde mu o to, aby se pomocí minimálních nákladů dosáhlo maximálního efektu při úpravě nemovitosti.

 

Co Home Staging přinese prodávajícím ?

 • zatraktivnění Vaší nemovitosti pro zájemce o koupi
 • zlepšení stavu nemovitosti
 • urychlení prodeje
 • zvýšení ceny
 • profesionální prezentace formou fotografií
 • snížení nákladů vzhledem k rychlejšímu prodeji / neplatíte již zálohy spojené s nemovitostí, hypotéku atd./

 

Co  Home Staging přinese realitní kanceláři ?

 • více potencionálních zájemců o nemovitost
 • rychlejší prodej nemovitosti ve Vaší nabídce
 • dosažena vyšší cena za prodávanou nemovitost
 • lepší prezentace nemovitosti
 • konkurenční výhoda proti RK nevyužívajícím Home Staging